Uniwersytet

W dniach 6-7 września 2023 r. odbyła się XLV Konferencja Naukowa z cyklu - Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce, której organizatorem był Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach we współpracy z uczelnią partnerską  - Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Lesii Ukrainki w Łucku. Tematem wiodącym konferencji była „Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym”.

Na  konferencji wygłoszono 40 referatów i posterów z różnych ośrodków z kraju i z zagranicy. Prelegenci prezentowali wyniki badań, które poruszały cały szereg problemów dotyczących przekształceń zachodzących w środowisku przyrodniczym krajobrazu rolniczego na skutek zmian klimatycznych i szeroko pojętej antropopresji. Dotyczyły zarówno zagadnień ustępowania i zagrożenia gatunków flory synantropijnej, roli  siedlisk marginalnych w zachowaniu bioróżnorodności florystycznej w krajobrazie rolniczym, znaczenia stref ekotonowych i liniowych struktur w rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych oraz migracji i kumulacji metali ciężkich w środowisku.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli JM Rektor UPH w Siedlcach – prof. dr hab. Mirosław Minkina, JM Rektor Wołyńskiego Uniwersytetu  Narodowego im. Lesii Ukrainki w Łucku - prof. dr hab. Anatol Tsos oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.  Patronat medialny sprawowało Katolickie Radio Podlasie. Partnerem tego wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Pana dr inż. Dariusza Stopę – dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach.