Uniwersytet

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. Zbigniew Karczmarzyk uczestniczył w dniach 8-9 kwietnia br. w Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, która odbyła się w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.  Obradom przewodniczyła prof. Barbara Marcinkowska - Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.W trakcie obrad podjęto uchwałę o zmianie nazwy Konferencji. Uznano, że dotychczasowa nazwa („Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUPed)") nie do końca wyczerpuje zadania, jakie za cel stawia sobie zrzeszenie rektorów, dlatego zdecydowano o zmianie nazwy, która poszerza możliwości działań podejmowanych przez Konferencję. Ustalono, że nową, obowiązującą nazwą będzie: Konferencja Rektorów Uczelni Kształcących Nauczycieli i Pedagogów "KRUPed". Rozszerzenie nazwy ma stanowić zachętę do udziału w pracach zrzeszenia kolejnych uczelni, a przede wszystkim jeszcze silniej podkreślić rangę kształcenia nauczycieli i pedagogów w szkolnictwie wyższym i nauce.


Podczas posiedzeń przedyskutowano także m.in. kwestie dot. roli uczelni zrzeszonych w KRUPed w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz zmiany w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

W obradach udział wzięli przedstawiciele następujących Uczelni:
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
  • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie,
  • Uniwersytet Pomorski w Słupsku,
  • Uniwersytet w Siedlcach,
  • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie,

Warto dodać, że Konferencja skupia polskie uczelnie, które prowadzą w ramach działalności kształcenie nauczycieli i pedagogów. Jednym z ważniejszych działań KRUPed jest inicjowanie zmian w zakresie kształcenia nauczycieli i pedagogów oraz opiniowanie nowych propozycji legislacyjnych dotyczących obszaru edukacji i wychowania.