Uniwersytet

7 września 2023 roku na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tyrani i tyranie w literaturze, kulturze i języku”, której organizatorami byli Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. To już czwarta konferencja z cyklu „Conversatoria Litteraria”, której tematem przewodnim była postać mężczyzny.

Kwestie podejmowane w referatach dotyczyły literackiego, kulturowego oraz językowego ujęcia problematyki tyranów i tyranii, m. in.  tyranii jako kryzysu władzy; literatury, języka i kultury zarówno w roli służebnej wobec każdej władzy, jak i głosu sprzeciwu wobec władzy tyranów; językowych i kulturowych obrazów tyranii w literaturze faszystowskiej i postkolonialnej; literatury jako metody ośmieszenia tyrana; postaci tyrana w literaturze dla dzieci; tyranii wobec zwierząt i in.

W konferencji uczestniczyli badacze ze współpracującego z  UPH w Siedlcach Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz innych ośrodków naukowych zagranicznych i polskich.

Fotogaleria