Uniwersytet

Nagrodę Złotego Jacka 2023 przyznano JM Rektorowi Uniwersytetu w Siedlcach, prof. dr. hab. Mirosławowi Minkinie, za jego wybitne osiągnięcia naukowe. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 19 października br. w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Kapitułę, która reprezentuje Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Brama" oraz Muzeum Regionalne w Siedlcach.

W tegorocznej edycji Nagrody Złotego Jacka JM Rektora Uniwersytetu w Siedlcach, prof. dr. hab. Mirosława Minkinę uhonorowano za jego znaczący dorobek naukowy, obejmujący 10 monografii oraz blisko 100 artykułów naukowych publikowanych w czasopismach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Ponadto, doceniono jego prace analityczno-badawcze oraz działalność ekspercką. Profesor Minkina został także dostrzeżony za jego zaangażowanie w rozwijanie środowiska naukowego związanego z problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na Uniwersytecie w Siedlcach, co zdobyło uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Podczas ceremonii wręczenia nagród, statuetkę Złotego Jacka w kategorii osiągnięć artystycznych odebrała siedlecka malarka Iza Staręga, natomiast wyróżniony w kategorii osiągnięć popularyzatorskich został Andrzej Olichwiruk.

Inicjatorem Nagrody Złotego Jacka jest prof. dr. hab. Piotr Matusak, ceniony historyk oraz wieloletni prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego (do 2013 roku), a także Dziekan Wydziału Humanistycznego UPH.