Uniwersytet

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 2 lutego 2024 r. nadał Pani dr hab. inż. Dorocie Banaszewskiej tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Pani Profesor w 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika na podstawie rozprawy zatytułowanej „Ocena dojrzałości rozpłodowej i przydatności do inseminacji knurów różnych ras na podstawie zmian jakości ejakulatów”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika uzyskała w 2016 r. w wyniku przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.:  pt. „Rola techniki barwienia w ocenie plemników ssaków”. Jej działalność naukowa skupia się głównie wokół tematyki rozrodu zwierząt, wpływu wybranych czynników warunkujących parametry ilościowe i jakościowe komórek rozrodczych oraz chowu i hodowli drobiu. Jest autorką wielu publikacji naukowych z tego zakresu w indeksowanych wydawnictwach naukowych znajdujących się w bazie Web of Science.

 Od 2020 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Zootechniki i Rybactwa na Wydziale Nauk Rolniczych.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy nominacji!