Uniwersytet

do kalendarza

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 7 września 2023 roku nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Panu dr. hab. Kryspinowi Miturze z Instytutu Nauk o Zdrowiu.

Profesor Kryspin Mitura w 2002 roku ukończył studia z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, odznaczony dyplomem honorowym Rektora Uczelni i listem gratulacyjnym Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej za wybitne wyniki osiągnięte w czasie nauki akademickiej.

Od 2003 roku pracownik Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Siedlcach, a od 2016 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału. Od 2018 roku zatrudniony na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2006 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Temat rozprawy doktorskiej dotyczył nowoczesnych metod leczenia przepuklin pachwinowych i został opracowany na podstawie własnych badań naukowych. W 2019 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.

Specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i chirurgii ściany jamy brzusznej. W 2010 roku uzyskał certyfikat endoskopii diagnostycznej i zabiegowej Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

W 2023 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Harvarda w zaawansowanym programie Surgical Leadership (Harvard Medical School w Boston, Massachusettes w USA).

Autor ponad 250 doniesień i prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach zjazdowych krajowych i międzynarodowych, i podręcznikach medycznych.

Promotor i recenzent przewodów doktorskich, prac magisterskich i licencjackich. Kierownik specjalizacji lekarzy w dziedzinie chirurgii ogólnej. Recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych. Członek komitetów naukowych i organizacyjnych licznych konferencji i sympozjów naukowych w Polsce.

Inicjator i współtwórca Krajowego Rejestru Operacji Przepuklin w Polsce (2009r.) Ekspert do opracowania standardu leczenia przepuklin w Polsce w ramach Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Twórca kilkudziesięciu filmów dydaktycznych z leczenia przepuklin pachwinowych i brzusznych. W 2019 r. utworzył internetowy portal szkoleniowy dla chirurgów na temat leczenia przepuklin – Herniacademia. Aktywnie uczestniczy we wprowadzaniu w Polsce nowych technik operacji przepuklin pachwinowych i brzusznych, przede wszystkim technikami małoinwazyjnymi.

Członek wielu towarzystw naukowych, między innymi – Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcji Wideochirurgii TChP, Sekcji Przepuklin TChP, Sekcji Endoskopowej TChP, Polskiego Klubu Przepuklinowego, European Hernia Society (EHS), European Association of Endoscopic Surgery (EAES), International Hernia Collaboration (IHC), Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), International Society of Surgeons (ISS), a w 2020 roku został przyjęty jako czwarty chirurg w Polsce do prestiżowego stowarzyszenia chirurgów - American College of Surgeons.

Od 2014 r. pięciokrotnie współorganizował i uczestniczył w humanitarnych misjach medycznych do Ghany i Tanzanii w Afryce, wykonując liczne operacje z zakresu chirurgii ogólnej (głównie przepukliny pachwinowe w znieczuleniu miejscowym), dostarczając jednocześnie na te potrzeby cały niezbędny sprzęt i wyposażenie.

Laureat licznych nagród i wyróżnień m.in. Wyróżnienia Kapituły Honorowego Dyplomu im. Prof. B. Szareckiego za dorobek naukowo-badawczy, Srebrnego Krzyża Zasługi za działalność na rzecz ochrony zdrowia, Nagrody głównej Międzynarodowego Festiwalu Filmów Medycznych - Hernia Show, Medalu "Pro Masovia", nadawanego za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego, Wyróżnienia Prezesa Sekcji Wideochirurgii TChP za wkład pracy w rozwój chirurgii małoinwazyjnej w PolsceNagrody,  Gimbernata podczas Kongresu American Hernia Society (AHS) w Austin, TX, USA za najlepsze międzynarodowe doniesienie naukowe, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody im. Ludwika Rajchmana I stopnia za osiągnięcia naukowe, za cykl 5 publikacji oryginalnych poświęconych serologicznej diagnostyce zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz ocenie odpowiedzi humoralnej na szczepienie w kierunku COVID-19. Nagroda została przyznana przez Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

W 2021 r. Jako pierwszy chirurg w Polsce ze specjalizacją w herniologii (leczenie przepuklin brzusznych) otrzymał honorowe przyznanie specjalizacji szczegółowej UEMS w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej powłok brzusznych (FEBS AWS).

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy nominacji!