Uniwersytet

Uniwersytet w Siedlcach, tradycyjnie, wraz z Duszpasterstwem Akademickim zorganizował spotkanie opłatkowe dla całej społeczności uczelni, w której udział wzięli również zaproszeni goście - przedstawiciele samorządów, diecezji siedleckiej, służb bezpieczeństwa państwa, członkowie Rady Uczelni i Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu.

Wydarzenie odbyło się 20 grudnia 2023 r. w Klubie Studenckim PeHa.

Spotkanie rozpoczęło się krótką formą teatralną pt. "Wielki", której pomysłodawcą, autorem scenariusza i reżyserem był ks. dr Jacek Jaśkowski, Duszpasterz Akademicki. W spektaklu wystąpili pracownicy i studenci UwS w składzie:  dr Marek Siłuszyk, dr Waldemar Bartyna, mgr Ewelina Chwedczuk, Justyna Grochowska, Michalina Janczuk, Emilia Żędełek, Amelia Rostkowska, Katarzyna Wereszyńska oraz Martyna Orzyłowska.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Chór Akademicki Vocalis pod dyrekcją mgr Agnieszki Komorowskiej. 

Na spotkaniu  harcerze z Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach przekazali Jego Magnificencji Betlejemskie Światło Pokoju, głosząc tegoroczne hasło akcji "Czyńmy pokój".

Życzenia świąteczne społeczności uniwersyteckiej złożyli Jego Ekscelencja ks. biskup Kazimierz Gurda, Wiceprezydent Miasta Siedlce, Robert Szczepanik oraz Rektor UwS, prof. Mirosław Minkina.


Fotogaleria