Uniwersytet

Miło jest nam poinformować, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi już po raz kolejny przyznał Uniwersytetowi  w Siedlcach  dotację na pokrycie kosztów badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego  w produkcji zwierzęcej z przeznaczeniem na realizację następujących zadań badawczych:

  • Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych, na przykładzie populacji nie większej niż 500 sztuk kaczek pekin krajowy (P-11) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-22).
  • Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych, na przykładzie populacji nie większej niż 750 sztuk kaczek pekin krajowy (P-44) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-55).

Kierownikiem obu projektów badawczych jest Pani prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, pracownik Instytutu Zootechniki i Rybactwa Wydziału Nauk Rolniczych.