Uniwersytet

umowa diecezja 01
JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk i JE bp dr Kazimierz Gurda podpisali umowę o współpracy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego i Diecezji Siedleckiej. Jej przedmiotem jest  wspólne prowadzenie badań naukowych dotyczących dziejów Diecezji Siedleckiej oraz popularyzacja wiedzy historycznej ze szczególnym uwzględnieniem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego biskupa Ignacego Świrskiego. Koordynatorami realizacji porozumienia zostali ze strony UPH Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Mirosław Minkina i Dyrektor Archiwum dr Rafał Dmowski, natomiast ze strony Diecezji ks. dr Mariusz Świder oraz ks. prałat Bernard Błoński.


Biskup Ignacy Świrski (1885-1968)  urodził się w Ellern na terenach dzisiejszej Łotwy. Studia odbył w Seminarium Duchownym w Petersburgu i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Następnie był profesorem Akademii Duchownej w Petersburgu, kapelanem Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej, wykładowcą Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, rektorem seminarium w Białymstoku a od 1946 r. biskupem siedleckim czyli podlaskim.


O wydarzeniu napisali również:


Fotogaleria