Uniwersytet

26 października 2023r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy z Uniwersytetu w Siedlcach z Akademią Kaynar w Ałmaty.

Umowa formalizuje dotychczasową współpracę z zaprzyjaźnioną uczelnią w Kazachstanie i otwiera nowy rozdział we wzajemnych stosunkach. Celem umowy  jest rozszerzenie obszarów współpracy i realizacja wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych oraz projektów rozwojowych, obejmujących różnorodne formy wsparcia studentów z niepełnosprawnościami.

Umowę podpisali JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i dr Sułtanat Yessetova reprezentująca Akademię Kaynar w Ałmaty.

W uroczystości uczestniczyli dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Arkadiusz Indraszczyk – Dyrektor instytutu Nauk o Polityce i Administracji i dr Jerzy Szukalski z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji.

Fotogaleria