Uniwersytet

1 marca 2024 r. JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina podpisał porozumienie o współpracy z  Kijowskim Uniwersytetem Rolniczym Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy  reprezentowanym przez JM Rektora prof. Oleksandra Nykytiuka.

Celem nawiązania współpracy jest podejmowanie inicjatyw badawczych, realizacja wspólnych projektów naukowych i dydaktycznych, działań na rzecz mobilności studentów, doktorantów i pracowników, w tym organizacji konferencji, wizyt studyjnych oraz staży naukowych.

W spotkaniu wzięła udział również  prof. Olesia Lynovytska, prorektor ds. nauki i kształcenia ukraińskiej uczelni, która jest jednocześnie koordynatorem realizacji postanowień porozumienia z ramienia uniwersytetu w Kijowie.

Kijowski Uniwersytet Rolniczy NANR to już 25. uczelnia na Ukrainie, z którą Uniwersytet w Siedlcach nawiązał współpracę i którą będzie wspierał w jej rozwoju dydaktycznym i naukowym.

Fotogaleria