Uniwersytet

Beata Dejneka
Miło jest nam pionformować, że Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek powołał dr hab. Beatę Walęciuk-Dejnekę, profesor uczelni na zewnętrznego Eksperta (recenzenta) do oceny wniosków złożonych w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki na lata 2023-2025.

NPRH stwarza możliwość finansowania projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych. W ramach programu funkcjonują cztery moduły: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 oraz Fundamenty.

Prof. Beata Walęciuk-Dejneka jest literaturoznawcą, polonistką i lektorem języka polskiego jako obcego. W Uniwersytecie pracuje od 2008 roku. Naukowo zajmuje się badaniami dotyczącymi twórczości kobiet (poetek i pisarek), szczególnie tych mniej znanych, czy zapomnianych, problematyki kobiecej w teskatch literackich i folklorystycznych XIX i pocz. XX wieku, a także związkami literatury i prawa. Jest autorką 4 monografii oraz ok.100 artykułów naukowych, opublikowanych w kraju i za granicą, w tym w czasopismach wysokopunktowanych, także redaktorką monografii wieloautorskich czterech serii: Różne odsłony kobiecych światów, (10 monografii), Znane, nieznane, zapomniane (4 monografie), Literackie portrety kobiet (4 monografie) oraz Literatura i Prawo (3 monografie). W latach 2007-2009 oraz 2013-2018 była wykonawcą w projektach MNiSW oraz Narodowego Programu Humanistyki („Archiwa kobiet: piszące”), a w latach 2016-2017 kierownikiem projektu MNiSW na działalność upowszechniającą naukę (DUN), moduł Umiędzynarodowienie.