Uniwersytet

Prof. dr hab. Mirosław Minkina, obecny rektor UwS, został wybrany 23 kwietnia br. na rektora Uniwersytetu w Siedlcach na kadencję 2024-2028.

Jako jedyny kandydat na to stanowisko uzyskał bezwzględną większość głosów elektorów. Członkowie Kolegium Elektorów oddali 157 ważnych głosów, za kandydaturą prof. Minkiny głosowało 87 osób, 66 było przeciw, 4 osoby wstrzymały się.

JM Rektor szczególne podziękowania kieruje do elektorów, których głosy zadecydowały o wybraniu go na stanowisko rektora i traktuje je jako wyraz zaufania. Dołożę wszelkich starań, aby nasz Uniwersytet rósł w siłę, był naszą dumą i ostoją - deklaruje Profesor.