Uniwersytet

7 maja 2024 roku w Wólce Proszewskiej odbyły się zajęcia plenerowe dla studentów kierunku kryminologii, a także bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa informacyjnego. Zajęcia te, łączące teorię z praktyką, skupiły się na pracy z psami służbowymi wykorzystywanymi do poszukiwania osób.

W ramach spotkania studenci mieli okazję do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, które umożliwiły im pogłębienie wiedzy i umiejętności w realiach pracy terenowej. Była to doskonała okazja do nauki w bezpośrednim kontakcie z naturą oraz do zrozumienia praktycznych aspektów wykorzystania psów w pracy poszukiwawczo- dochodzeniowej.

Dzięki współpracy ze Specjalistyczną Grupą Poszukiwawczo-Dochodzeniową, uczestnikom szkolenia przekazana została wiedza na temat identyfikacji zapachów, a także o specyfice pracy psów w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych. Omówiono wyzwania i trudności związane z wykorzystaniem psów w akcjach poszukiwawczych i podkreślono korzyści płynące z ich pracy, w tym skuteczność w wykrywaniu narkotyków.


Fotogaleria