Uniwersytet

12 marca br. JM Rektor UwS prof. dr hab. Mirosław Minkina i prorektor ds. studiów prof. dr hab. Marek Gugała  spotkali się przedstawicielami Parlamentu Studenckiego. Rozmowy dotyczyły organizacji tegorocznych Jackonaliów, współpracy z samorządem studenckim i planów działania.

W spotkaniu wzięli udział Violetta Filipenko,Tatsiana Khmialnitskaya, Zuzanna Waloch, Hubert Troć, Weronika Chudek, Łukasz Adamiak, Martyna Krzyżanowska i Jacek Drążkiewicz kierownik Uczelnianego Ośrodka Kultury UwS.

Fotogaleria