Uniwersytet

W dniach  14-15 kwietnia 2023 r., w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem, odbyły się eliminacje okręgowe XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Patronat nad organizacją Olimpiady objęli: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Starostwo Powiatowe w Garwolinie. Nad całością czuwał Komitet Okręgowy OWiUR w którego skład wchodziły: dr hab. Alina Janocha, prof. uczelni, dr inż. Elżbieta Horoszewicz oraz dr inż. Małgorzata Wyrzykowska.

Spośród 1474 uczniów z trzech województw: : podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, wyłoniono 148 finalistów. Uczestników zgrupowano w sześć bloków o tematach przewodnich: agrobiznes, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, weterynaria.

Po uroczystym otwarciu OWiUR, uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testu, a następnie wzięli udział w części praktycznej. Jurorami w tej edycji olimpiady byli pracownicy Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach UPH, Wydziału Nauk Społecznych UPH, Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, MODR oddział Siedlce (prof. dr hab. Marek Gugała, dr hab. Jacek Sosnowski, prof. uczelni; dr hab. Krzysztof Pakuła, prof. uczelni; dr hab. Anna Wysokińska, prof. uczelni; dr hab. Roman Niedziółka, prof. uczelni, dr hab. Andrzej Wysokiński, prof. uczelni; dr hab. Anna Milczarek, prof. uczelni, dr hab. Katarzyna Rymuza, prof. uczelni, dr hab. Elżbieta Radzka, prof. uczelni; dr inż. Agata Danielewicz; dr niż. Milena Truba; dr inż. Krzysztof Kapela; dr inż. Marek Niewęgłowski, dr inż. Stanisław Szarek, dr inż. Agnieszka Ginter; dr inż. Robert Rudziński; dr inż. Ewa Salamończyk; dr inż. Krystian Tarczyński, dr inż. Jacek Rak; mgr inż. Bożena Głuchowska; mgr inż. Łukasz Domański; mgr inż. Katarzyna Jarecka; mgr inż. Katarzyna Kępka; mgr inż. Paulina Gajownik-Mućka., mgr inż. Mirosław Wesołowski,  mgr inż. Wiesław Tarkowski.

Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce w sobotę 15 kwietnia. Zwycięzców tegorocznej olimpiady zaprezentowała Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWiUR, Pani dr hab. Alina Janocha, prof. uczelni.

Uczniowie czterech pierwszych miejsc z każdej kategorii, otrzymali dyplomy oraz liczne nagrody ufundowane przez sponsorów. Fundatorami tegorocznej edycji zostali: JM Rektora UPH w Siedlcach, prof. dr hab. Mirosław Minkinę; Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach UPH w Siedlcach – dr hab. Jacka Sosnowskiego, prof. uczelni; Starostę Powiatu Garwolińskiego – Mirosława Walickiego; Wójta Gminy Garwolin – Marcina Kołodziejczyka; Wójta Gminy Siedlce – Henryka Brodowskiego; Burmistrza Miasta Garwolin – Marzenę Świeczak; Prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w  Garwolinie – Waldemara Paziewskiego; Właściciela firmy „Profeed” - Stanisława Bruździńskiego, Prezesa  Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. – Marka Zagórskiego, Prezesa Zarządu Zakładów Mięsnych „Mościbrody” Sp. z o.o. – Krzysztofa Borkowskiego; Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach – Artur Siwek; firmę „DLF „Seeds s.r.o” – Konrada Buczkowskiego, Grzegorza Gładysza z firmy „CARTEX”, Marcina Masnego z Firmy „EMPRO”; Iwonę Bryzek z firmy „AGRO-CZĘŚCI”, Dyrektora sektora edukacji z firmy „Esri Polska” – Pauline Gajownik-Mućkę. BNP Paribas Bank Polska S.A.; Bank Spółdzielczy w Garwolinie.

W tegorocznej edycji olimpiady puchar dla najlepszej szkoły otrzymał Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku.  Nagrodę ufundował JM Rektor UPH w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina.

Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych dr hab. Alina Janocha, prof. uczelni , na ręce Pani Dyrektor mgr inż. Lilli Nawrockiej  złożyła serdeczne podziękowania za merytoryczne przygotowanie obiektu, zaangażowanie oraz gościnność. Słowa wdzięczności zostały również skierowane do wszystkich sponsorów.

Sekretarz Komitetu Okręgowego OWiUR        Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWiUR

Dr inż. Małgorzata Wyrzykowska                      dr hab. inż. Alina Janocha, prof. uczelni


Fotogaleria