Uniwersytet

Pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych – prof. dr. hab. Artur Goławski i dr. hab. Zbigniew Kasprzykowski odbyli miesięczny staż naukowy w National University of Laos, połączony z badaniami terenowymi. Staż naukowy odbył się w dniach 5 kwietnia - 4 maja 2024 roku. Osobą zapraszającą był dr. Santi Xayyasith (Head of Biological Environment Unit, Faculty of Environmental Sciences, Division of Research and Academic Service). Celem wyjazdu było określenie wpływu działalności człowieka na bogactwo gatunkowe oraz na zachowanie się ptaków. Laos to kraj, w którym pomimo prawnego zakazu istnieje niekontrolowane chwytanie i zabijanie ptaków. Wykorzystuje się je do celów kulinarnych oraz rytualnych. Skala tego zjawiska nie jest dobrze poznana. Biorąc pod uwagę również niszczenie siedlisk leśnych, presja ze strony ludzi na przyrodę jest w tym kraju bardzo duża. Jest to o tyle istotne, że Laos znajduje się w jednej z najważniejszych stref o wysokim stopniu bioróżnorodności (hot spots) na Ziemi.

W czasie pobytu w Laosie pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych UwS prowadzili prace, które polegały na badaniu różnorodności gatunkowej awifauny w okolicach osad ludzkich w Laosie oraz jej powiązanie z presją człowieka. Określano również wybiórczością środowiskową oraz dystans ucieczki (tzw. FID) trzech gatunków ptaków: dzierzby brązowej Lanius cristatus, dzierzby zmiennej Lanius schach i dzierzby birmańskiej Lanius collurioides. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego badania naszych pracowników w Laosie

https://www.youtube.com/watch?v=mK6OlXCV-UE