Uniwersytet

Wieloletnie doświadczenie pracowników Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa związane z realizacją doświadczeń polowych prowadzonych w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w ramach zadań badawczych finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  oraz bezpośredni kontakt z rolnikami, producentami maszyn i urządzeń rolniczych, przyczyniły się do opracowania koncepcji nowego urządzenia rolniczego pod nazwą „Wał rolniczy krusząco-ugniatający”, którego innowacyjność została potwierdzona przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenie posiada prawo ochronne nr zast. Pat.: Ru.069698. Autorami wynalazku są pracownicy Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: prof. dr hab. inż. Marek Gugała, dr inż. Krzysztof Kapela, prof. dr hab. inż. Krystyna Zarzecka, dr inż. Marek Niewęgłowski, dr hab. inż. Anna Sikorska (ówczesna doktorantka a obecnie pracownik PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie).

Głównym celem komercjalizacji efektów działalności wynalazczej jest wdrożenie do produkcji przemysłowej wału. W celu komercjalizacji projektu wynalazczego pod nazwą „Wał rolniczy krusząco-ugniatający”, nawiązano współpracę w czołowym krajowym producentem maszyn i urządzeń rolniczych, firmą METAL-FACH Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce. Prototypy wału były testowane pod kątem wytrzymałości konstrukcji oraz oddziaływania na strukturę gleby na polu produkcyjnym w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz na polach wskazanych przez firmę.

Zaprojektowany przez pracowników Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, a wyprodukowany przez firmę METAL-FACH wał rolniczy krusząco-ugniatający, przystosowany jest do pracy na wszystkich typach gleb, zapewniając optymalne warunki przygotowania gleby przed siewem roślin. Może być również wykorzystywany do uprawy pożniwnej oraz wszelkich uproszczeń w uprawie roli. Zapewnia jednocześnie dobre kruszenie brył, zagęszczenie górnych warstw gleby, przy jednoczesnych spulchnieniu powierzchni gleby, zapobiegającej jej wysychaniu. Założenia teoretyczne zostały potwierdzone w praktyce, podczas testowania prototypów wału. Wyprodukowane przez firmę METAL-FACH prototypy wału rolniczego krusząco-ugniatającego, zostały przekazane krajowym i zagranicznym klientom firmy w celu prowadzenia końcowych testów polowych. Wał był testowany między innymi w Nowej Zelandii, Australii, Portugalii, Hiszpanii, Izraela i wielu innych krajach. Pomyślnie zakończone testy wału przekonały Naszego partnera do umieszczenia urządzenia w ofercie handlowej, która tym samym została wzbogacona o innowacyjne urządzenie. Wał będzie sprzedawany za pośrednictwem sieci dilerskiej w Polsce oraz za granicą.

Głównymi beneficjentami urządzenia będą właściciele rodzinnych gospodarstwa rolnych, farmerzy specjalizujący się w produkcji roślinnej oraz prywatne podmioty prowadzące działalność rolniczą. 


Świadectwo Ochronne 


Fotogaleria