Uniwersytet

15 maja 2024 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Siedlcach, które stanowi kulminacyjny moment w obchodów Jubileuszu 55-lecia Uniwersytetu. Tradycyjnie podczas uroczystości przeprowadzono promocje doktorskie, wręczono nagrody dla najlepszych studentów i wyróżnienia za zaangażowanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

JM Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Mirosław Minkina w wystąpieniu otwierającym uroczystość podkreślił, że jubileusz to „okazja do wspomnień o determinacji i odwadze tych którzy uwierzyli, że w Siedlcach można stworzyć silną uczelnię wyższą. Dodał, że „wiara w sukces i podejmowanie śmiałych wyzwań, sprawiły, że w ubiegłym roku weszliśmy do prestiżowego grona uniwersytetów klasycznych i każdego dnia kreujemy przyszłość, budując ją na solidnych fundamentach przeszłości”.

Rektor przedstawił kluczowe kierunki działań na rzecz zrównoważonego rozwoju wszystkich dyscyplin naukowych. Zapowiedział wzmocnienie wysiłków na rzecz umiędzynarodowienia i pozyskiwania grantów badawczych: „Naszym celem jest, stworzenie przyjaznej przestrzeni do prowadzenia badań, kształcenia i studiowania”.

JM Rektor podziękował wszystkim członkom społeczności akademickiej za to, że swoimi zdolnościami i wytężoną pracą budują nasz Uniwersytet. Podziękowania skierował do przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, władz samorządowych miasta Siedlce i całego regionu.

Ślubowanie złożyło i odebrało dyplomy 27 doktorów. W imieniu nowo wypromowanych doktorów habilitowanych i doktorów wystąpiła dr Małgorzata Nikoniuk.

W uznaniu zaangażowania na rzecz rozwoju uczelni „MEDALE ZA ZASŁUGI DLA SIEDLECKIEJ UCZELNI” otrzymali: prof. dr hab. Robert Gałązkowski – z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu; dr hab. Piotr Leszczyński – Dyrektor Centrum Symulacji Medycznych Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu; prof. Pavel Findura – Prorektor ds. komunikacji i praktyk ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze i prof. dr hab. Bernard Wiśniewski - członek Rady Doskonałości Naukowej.

Wręczono również zaszczytne odznaczenia za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania- Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wśród odznaczonych znaleźli się dr hab. Anna Charuta – Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, dr Agata Fijałkowska-Mroczek – Wydział Nauk Społecznych, dr Agnieszka Mazek - Wydział Nauk Humanistycznych, prof. dr hab. Kryspin Mitura – Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, dr hab. Jacek Sosnowski – Wydział Nauk Rolniczych, dr Bartłomiej Suchodolski - Wydział Nauk Społecznych, dr Marcin Sutryk,- Wydział Nauk Humanistycznych i dr hab. Stanisław Topolewski – Wydział Nauk Społecznych.

Za wybitnym osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2023/2024 stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała Martyna Krzyżanowska – studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ceremonię wręczenia Nagród im. Prof. Lesława Szczerby na Najlepszego Studenta przeprowadził Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu, Tomasz Hapunowicz. Wyróżniono 5 studentów ze wszystkich wydziałów.

Nagrody im. Prof. Lesława Szczerby dla najlepszego studenta UwS ufundowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu w Siedlcach otrzymali: Klaudia Jędral z kierunku ratownictwo medyczne, Zuzanna Tokajuk z kierunku logopedia i Katarzyna Chabrowska z kierunku bezpieczeństwo narodowe Mateusz Olizaruk – z kierunku rolnictwo oraz Mateusz Szykuć z kierunku chemia,.

Wręczono również nagrody w konkursie dla studentów zagranicznych Uniwersytetu INTERSTUDENT UwS 2024. Jest to inicjatywa Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej, działającego przy Uniwersytecie w Siedlcach, promująca studentów zagranicznych i ich aktywność na rzecz promocji uczelni w świecie. Zwyciężczynią pierwszej edycji konkursu została Violetta Filipenko – studentka kierunku filologia polska I stopnia z Kazachstanu. Drugie miejsca zajął Thorin Danielsen – student kierunku filologia II stopnia ze Stanów Zjednoczonych.

Uroczystość zgromadziła liczne grono dostojnych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas JE Biskup Siedlecki ks. dr Kazimierz Gurda, posłowie na Sejm RP: Maria Koc i Krzysztof Tchórzewski; Wojciech Kudelski - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Tomasz Hapunowicz - Prezydent Miasta Siedlce, Maciej Nowak- Przewodniczący Rady Miasta Siedlce, Dariusz Stopa - Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Marek Gorzała - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego, Henryk Brodowski - Wójt Gminy Siedlce, Hubert Pasiak - Wójt Gminy Zbuczyn, przedstawiciele służb bezpieczeństwa i obrony kraju: mł. insp. Andrzej Dziewulski, Komendant Miejskiej Policji w Siedlcach, st. bryg. Andrzej Celiński, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ppłk Cezary Bujak Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach i ppłk Kamil Dołęzka – rzecznik prasowy dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, ppłk. Paweł Kaczkowski – dowódca batalionu OT oraz ppłk Grzegorz Kaliszewski – Kierownik Ekspozytury SKW w Siedlcach.

Byli z nami rektorzy i przedstawiciele uczelni wyższych: dr hab. Barbara Marcinkowska prof. uczelni - Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prof. Kazimierz Tomala - Prorektor ds. Rozwoju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mł. Inspektor dr Agnieszka Choromańska – Dziekan Wydziału BiNPAP – Akademia Policji w Szczytnie, dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński – prorektor Akademii Pożarniczej w Warszawie, dr Bożena Piechowicz - JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych Mazovia, dr hab. Leszek Zygner – prorektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie, ks. dr Przemysław Radomyski - Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II w Nowym Opolu.

W wydarzeniu wzięli również udział: Małgorzata Medak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Mariusz Mioduski - członek Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach, Beata Demiańczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, Piotr Karaś – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Krzysztof Czyżewski - Prokurator Okręgowy w Siedlcach, Elżbieta Wojtczuk – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, członkowie Rady Uczelni na czele z Przewodniczącym Panem Dariuszem Zacharczukiem oraz zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu. Swoją obecnością zaszczyciło nas liczne grono emerytowanych pracowników UwS.

Podniosły charakter uroczystości podkreśliła muzyczna oprawa w wykonaniu Chóru Akademickiego „Vocalis” i Orkiestry Wojskowej w Siedlcach.

14 maja 2024 r. w Katedrze siedleckiej odbyła się msza święta w intencji społeczności akademickiej celebrowana przez Jego Ekscelencję Ordynariusza Diecezji Siedleckiej ks. Biskupa Kazimierza Gurdę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i wiele słów pięknych życzeń skierowanych do naszej społeczności.