Uniwersytet

20  lutego 2024r. prof. dr hab. Marek Gugała Prorektor ds. studiów i mgr Radosław Klekot – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej.

W ramach umowy, nasz Uniwersytet będzie wspierał proces edukacyjny poprzez działania przygotowujące młodzież do podjęcia studiów na kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie; będzie organizował lekcje akademickie dla uczniów i inicjował współpracę studentów z kół naukowych i uczniów Szkoły w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych oraz dodatkowych form współpracy, takich jak: organizowanie warsztatów, konferencji naukowych i seminariów.

 W uroczystości także wzięli udział: dr hab. Jacek Sosnowski prof. uczelni - Dziekan Wydziału Nauk Rolniczych, dr hab. Krzysztof Pakuła prof. uczelni  - Dyrektor Instytutu Rolnictwa  i Ogrodnictwa,  dr hab. Katarzyna Andraszek prof. uczelni, dr hab. Anna Milczarek prof. uczelni i dr hab. Teresa Skrajna i mgr Honorata Godlewska -  Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu.