Uniwersytet

13 lutego 2024r. JM Rektor UwS prof. dr hab. Mirosław Minkina i mgr inż. Lilla Nawrocka – Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej.
W ramach umowy, nasz Uniwersytet obejmie patronatem klasy o profilu technik architektury krajobrazu; będzie wspomagał realizowany przez Szkołę proces edukacyjny poprzez działania przygotowujące młodzież do podjęcia studiów na kierunkach prowadzonych na Uniwesytecie; będzie organizował lekcje akademickie dla uczniów i inicjował współpracę studentów z kół naukowych i uczniów Szkoły w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych oraz dodatkowych form współpracy, takich jak organizowanie warsztatów, konferencji naukowych i seminariów.

 W uroczystości wzięli udział prof. dr hab. Marek Gugała - Prorektor ds. studiów, dr hab. Jacek Sosnowski prof. uczelni - Dziekan Wydziału Nauk Rolniczych, dr hab. Dorota Banaszewska prof. uczelni dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa, dr hab. Krzysztof Pakuła prof. uczelni  - Dyrektor Instytutu Rolnictwa  i Ogrodnictwa,  dr hab. Alina Janocha prof. uczelni - koordynator umowy, Jolanta Nafalska - wicedyrektor Zespołu Szkół, Magdalena Blażejczyk – nauczyciel i koordynator umowy.


Fotogaleria