Uniwersytet

7 lutego 2024r. JM Rektor UwS prof. dr hab. Mirosław Minkina i Agnieszka Zalewska-Wróbel – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej.
W ramach umowy, nasz Uniwersytet obejmie patronatem klasy o profilu o profilu technik fotografii i multimediów i będzie wspomagał realizowany przez Szkołę proces edukacyjny poprzez działania przygotowujące młodzież do podjęcia studiów na kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie.  Pracownicy Pracowni Sztuki Wydziału Nauk Humanistycznych będą realizowali lekcje akademickie dla uczniów i inicjowali współpracę studentów z kół naukowych i uczniów Szkoły w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych oraz dodatkowych form współpracy, takich jak organizowanie warsztatów, konferencji naukowych i seminariów.

W uroczystości wzięli udział dr hab. Beata Walęciuk – Dejneka – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, dr hab. Tomasz Nowak – kierownik Pracowni Sztuki UwS, Iwona Komosa Wicedyrektor Zespołu Szkól Ponadpodstawowych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach, Miłosz Omelaniuk – uczeń Szkoły i dr Beata Gałek – rzecznik prasowy UwS.

Fotogaleria