Uniwersytet

4 lipca br. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej.

Celem współpracy jest realizacja wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych. Studenci Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych będą mogli odbywać praktyki i zdobywać praktyczne umiejętności, pomocne w wejściu na rynek pracy.

Porozumienie podpisali JM Rektor UPH prof. dr hab. Mirosław Minkina i płk. dr. inż. Michał Ceremuga – dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej.

W spotkaniu uczestniczyli dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,  dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr Artur Niewiadomski - dyrektor Instytutu Informatyki oraz płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski – zastępca dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej.

Sygnatariusze umowy zadeklarowali podjęcie działań na rzecz rozszerzania współpracy o kolejne obszary, korzystając z interdyscyplinarnego dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu.


Fotogaleria: