Uniwersytet

26.03.2024 r. prof. dr hab. Marek Gugała Prorektor ds. studiów i mgr Adam Trześkowski– Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckiem podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej. W spotkaniu wziął udział również dyrektor Instytutu Informatyki, dr Artur Niewiadomski, który przedstawił ofertę dydaktyczną kierunku studiów.
Umowa została zawarta w celu realizacji działań edukacyjnych, mających na celu maksymalizowania poziomu nauczania oraz objęcie patronatem honorowym klas o profilu kształcenia „technik informatyk” i „technik programista”. To ważny krok w dążeniu do zapewnienia najlepszej jakości edukacji w dziedzinie informatyki i programowania.
Podczas ceremonii podpisania umowy obie strony wyraziły swoją radość z zawarcia tej współpracy oraz podkreśliły jej znaczenie dla rozwoju edukacji i wspierania młodych talentów w obszarze technologii informatycznych. Współpraca ma przynieść wiele korzyści zarówno dla studentów Uniwersytetu, którzy będą mieli okazję dzielić się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami, jak i dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1, którzy zyskają dostęp do dodatkowych źródeł wiedzy i wsparcia w kształceniu.

Wydarzenie zakończyło się serdecznymi życzeniami obu stron oraz nadzieją na owocną i owocującą współpracę, która przyniesie wymierne korzyści dla wszystkich zaangażowanych.

Fotogaleria