Uniwersytet

18 czerwca 2024 r. JM Rektor UwS prof. dr hab. Mirosław Minkina i  Adam Trześkowski– dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckiem podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej. W spotkaniu wziął udział również prof. dr hab. Marek Gugała - prorektor ds. studiów, dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni - dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych i zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ewa Drużbalska-Kopka.

Umowa została zawarta w celu realizacji działań edukacyjnych, mających na celu maksymalizowanie poziomu nauczania oraz objęcie patronatem honorowym klas o profilu psychologiczno-pedagogicznym.

Podpisanie umowy to szansa na pogłębienie współpracy z kadrą pedagogiczną, a przede wszystkim z uczniami - przyszłymi studentami, co pozwoli na poznanie ich potrzeb i oczekiwań wobec Uczelni.

Sygnatariusze umowy wyrazili przekonanie, że przyniesie ona realizację wielu projektów naukowo – dydaktycznych i satysfakcję ze wspólnie podejmowanych działań. Podkreślili również jej znaczenie dla procesu wspierania młodych talentów.