Uniwersytet

Szanowni Państwo!


22 sierpnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1672) opublikowano ustawę zawierającą zapis, który nadaje z dniem 1 października 2023 r. nową nazwę uczelni - Uniwersytet w Siedlcach, włączając naszą Alma Mater  do elitarnego grona uniwersytetów klasycznych w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Od 1969 r. budujemy ośrodek akademicki, który wyrósł z pięknej i bogatej tradycji kształcenia w Siedlcach kadr pedagogicznych sięgającej 1916 roku.  Wspólny wysiłek wielu pokoleń doprowadził nas do miejsca, w którym możemy być dumni z dotychczasowych osiągnięć i jednocześnie śmiało patrzeć w przyszłość.


Sukcesywnie rozszerzaliśmy ofertę edukacyjną i rozwijaliśmy badania naukowe o nowe dziedziny i dyscypliny naukowe. Potwierdzeniem rozwoju Uniwersytetu była wysoka ocena poziomu naukowego prowadzonych badań, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych, a także wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki jakości, dokonana przez Komisję Ewaluacji Nauki. Komisja przyznała Uniwersytetowi 10 pełnych uprawnień akademickich do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w 5 dziedzinach nauki. Są to: dziedzina nauk humanistycznych - dyscypliny: historia, literaturoznawstwo; dziedzina nauk społecznych -  dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie,  pedagogika, nauki o zarządzaniu i jakości; dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki biologiczne, nauki chemiczne, matematyka; dziedzina nauk rolniczych -  dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo; dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - dyscyplina: nauki o zdrowiu. Tym samym wypełniony został, ze znaczącą nawiązką, wymóg formalny określony w ustawowo dla uniwersytetu klasycznego i bezprzymiotnikowego.


W blisko 55-letniej historii nasza Alma Mater już pięciokrotnie zmieniała nazwę, co wynikało z awansu w kategorii uczelni wyższych. Dziś przy istotnym wsparciu otoczenia społeczno-politycznego i wszystkich przyjaciół  Uniwersytetu zmieniamy nazwę kolejny raz, ale zmiana ta nie ma wyłącznie charakteru formalnego. Zmiana nazwy i uzyskanie statusu uniwersytetu klasycznego to wielkie zobowiązanie do podejmowania kolejnych wyzwań oraz wielka motywacja do doskonalenia jakości kształcenia, zwiększenia aktywności naukowej i zaangażowania społecznego.


Pragnę złożyć w tym miejscu podziękowania całej Społeczności Akademickiej za zaangażowanie i pracę, dzięki którym w nowy rok akademicki 2023/2024 wejdziemy jako Uniwersytet w Siedlcach - wspólnota nauk, pracowników i studentów. Razem otwieramy nowy rozdział w naszej historii, głęboko wierząc, że Uniwersytet w Siedlcach stanie się synonimem jakości, innowacyjności i otwartości na nowe wyzwania edukacyjne.

                                           

Prof. dr hab. Mirosław Minkina

JM Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


Fotogaleria z konferencji prasowej z 24 sierpnia 2023 r. nt. zmiany nazwy uczelni: