Uniwersytet

27 kwietnia br. w Rektoracie UPH odbyła się konferencja prasowa poświęcona utworzeniu kierunku lekarskiego.

Podczas konferencji przedstawiono założenia programu kształcenia i cele, jakie Uczelnia sobie stawia w procesie kształcenia przyszłych lekarzy. Studia na kierunku lekarskim  to 6-letnie jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim i będą prowadzone w trybie stacjonarnym.

W konferencji uczestniczyli : JM Rektor, prof. dr hab. Mirosław Minkina, dr hab. Jakub Radziszewski prof. uczelni - dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Krzysztof Tchórzewski - poseł na Sejm i Przewodniczący Rady Doradców Politycznych przy Prezesie Rady Ministrów, Marcin Kulicki - Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach, dr Agnieszka Gąsowska– Bodnar – zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ds. lecznictwa, dr Joanna Kozłowiec - zastępca dyrektora Siedleckiego Centrum Onkologii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach, Tomasz Hapunowicz - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu i przedstawiciele mediów.

JM Rektor, prof. dr hab. Mirosław Minkina podziękował społeczności akademickiej za podjęcie wysiłku utworzenia kierunku i  podkreślił, że sukces, nie byłby możliwy bez wsparcia Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, ministra Waldemara Kraski, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz wspierających nasze starania parlamentarzystów, samorządowców i wszystkich przyjaciół Uniwersytetu.

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, dr hab. Jakub Radziszewski prof. uczelni zapewnił, że kształcenie na kierunku lekarskim będzie realizowane z zachowaniem najwyższych standardów i dbałością o jakość kształcenia. Podkreślił, że to, co wyróżnia Uniwersytet to indywidualne podejście i powrót do tradycyjnej relacji mistrz i uczeń.

Studenci będą korzystać z nowoczesnej bazy dydaktycznej Uniwersytetu m.in. Centrum Symulacji Medycznych,  Pracowni Biologii Molekularnej i Genetyki, Pracowni Anatomii Prawidłowej, a także infrastruktury klinicznej siedleckich placówek: Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Rekrutacja na kierunek lekarski ruszy 4 maja br.

27.04.2023 r.