Uniwersytet

Gaudeamus igitur

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/24

W uznaniu  wielowiekowej tradycji społeczność akademicka Uniwersytetu w Siedlcach 3 października br. uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2023/24. 

Tegoroczna inauguracja rozpoczęła świętowanie Jubileuszu 55-lecia Uniwersytetu, który wpisuje się w ważne dla świata nauki obchody Roku Kopernikańskiego i  250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej.

„Wspólny wysiłek wielu pokoleń doprowadził nas do tego, że jesteśmy dumni z dotychczasowych osiągnięć i jednocześnie z odwagą patrzymy w przyszłość. Ukoronowaniem naszych starań było włączenie Uniwersytetu do prestiżowego grona uniwersytetów klasycznych. Otwieramy dziś nowy rozdział  w historii naszej Alma Mater pod nazwą Uniwersytet w Siedlcach” – podkreślił w mowie inauguracyjnej prof. dr hab. Mirosław Minkina - JM Rektor Uniwersytetu w Siedlcach.

Nowy rok akademicki rozpoczęli pierwsi studenci kierunku lekarskiego. Czeka na nich profesjonalna kadra i nowoczesna infrastruktura m.in. Pracownia Anatomii Prawidłowej z Pracownią Mikroskopową, Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej i Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznych.

„Nasza społeczność odniosła wielki sukces organizacyjny, z którego możemy być dumni” – podkreślił Rektor UwS.

Przedstawiono osiągniecia minionego roku akademickiego m.in. inwestycje w potencjał naukowy i dydaktyczny, zakończenie remontu Klubu PeHa, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz projekty termomodernizacyjne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Potwierdzono konieczność wspierania rozwoju wszystkich wydziałów i dyscyplin,  aby móc kontynuować ścieżkę rozwojową i budować silny nauką uniwersytet klasyczny. JM Rektor zapowiedział szeroki program modernizacji uniwersyteckiej infrastruktury, rozwój współpracy międzynarodowej w wymiarze badawczym i dydaktycznym, w tym utworzenie wspólnych studiów z zagranicznymi uczelniami. „Udowodniliśmy, że potrafimy absorbować środki na inwestycje i badania. Będziemy dalej śmiało sięgać po dotacje ministerialne, środki unijne i wsparcie instytucji samorządowych, żeby uczynić Uniwersytet nowoczesną i przyjazną przestrzenią do studiowania i pracy”.   W odpowiedzi na intensywny rozwój sztucznej inteligencji zaplanowano modernizację sieci  teleinformatycznej.  

Rektor  zwrócił się także bezpośrednio do studentów: „Stajecie się gospodarzami i ambasadorami Uniwersytetu (…) Zdobywajcie wiedzę i nowe doświadczenia, które otworzą Wam drogę do udanej kariery zawodowej”.

W związku ze zmianą statusu i nazwy uczelni przeprowadzono ceremonię pożegnania sztandaru Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i uroczystego przejęcia sztandaru Uniwersytetu w Siedlcach. Pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru wbili fundatorzy: Krzysztof Tchórzewski, Tomasz Hapunowicz, Robert Zaremba, METCOM konstrukcje stalowe, Stalfa grupa kapitałowa Polimex Mostostal, Zeltech Przemysław Kozak – Kozak Druk, Zdzisław i Leszek Skorupka – M3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego, Adriana i Piotr Nowak – NowakDOM, Andrzej Gajowniczek – REAL SA, Agnieszka i Dariusz Domańscy – SALUS Medycyna Sp. z o.o. oraz Mieczysław Chromiński - EMCHROM Siedlce.

JM Rektor podziękował fundatorom nowego sztandaru Uczelni, doceniając „ważny gest lokalnej społeczności, który świadczy o tym, że dobro Uniwersytetu leży na sercu nie tylko społeczności akademickiej, ale i szerokiemu gronu przedsiębiorców”.

Najważniejszą częścią uroczystości było immatrykulacja studentów pierwszych roczników.

Nowo przyjęci studenci oraz przedstawiciele szkoły doktorskiej złożyli w imieniu wszystkich studentów ślubowanie i tym samym  dołączyli do grona społeczności akademickiej UwS.

W imieniu samorządu studenckiego studentów pierwszych roczników powitała Natalia Parapura.

Podczas uroczystości dr hab. Zbigniew Karczmarzyk prof. uczelni - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą przeprowadził ceremonię wręczenia odznaczeń:

Medale Złote za Długoletnią Służbę otrzymali: dr hab. Mikołaj Bieluga  - Wydział Nauk Humanistycznych, dr hab. Stanisław Faliński  - Wydział Nauk Społecznych, dr inż. Józef Klocek  - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, mgr Danuta Koczkodaj  - Wydział Nauk ścisłych i Przyrodniczych, prof. dr hab. Barbara Kot  - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, mgr Andrzej Magryta  - Wydział Nauk Humanistycznych, dr Henryk Matok  - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dr hab. inż. Teresa Skrajna  - Wydział Nauk Rolniczych, prof. dr hab. Cezary Tkaczuk   - Wydział Nauk Rolniczych, mgr Małgorzata Zemło  - Wydział Nauk Społecznych.

Medale Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymali: Katarzyna Adamczyk  - Wydział  Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dr Rafał Dmowski   - Archiwum Uniwersytetu, dr hab. Sylwia Goławska   - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dr hab. Arkadiusz Indraszczyk    - Wydział Nauk Społecznych i dr hab. Zbigniew Kasprzykowski - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,

prof. dr hab. Kryspin Mitura - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, dr hab. Renata Modzelewska-Łagodzin  - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dr hab. Robert Piętek - Wydział Nauk Humanistycznych, dr Rafał Roguski  - Wydział Nauk Humanistycznych, dr Andrzej Salomończyk - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dr Tomasz Stański  - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, ks. dr Grzegorz Stolarski - Wydział Nauk Społecznych i dr hab. Hubert Sytykiewicz        - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

MEDALEM BRĄZOWYM odznaczeni zostali: dr Tomasz Kacprzak   -   Wydział - Nauk Rolniczych, mgr Kinga Pawlik-Ajecka  - Wydział Nauk Społecznych i dr inż. Bartosz Zegardło  - Wydział Nauk Rolniczych

Medal „ZA ZASŁUGI DLA SIEDLECKIEJ UCZELNI” wręczono dr. hab. Janowi Rajchelowi, pracownikowi Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych.

Wykład inauguracyjny pt. „Fascynujący świat grzybów” wygłosił prof. dr hab. Cezary Tkaczuk, z Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa  na  Wydziale Nauk Rolniczych.

W uroczystości udział wzięły władze rektorskie i dziekańskie, Senat UPH,  poczet sztandarowy UPH, przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów, doktorantów, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, otoczenia społeczno-gospodarczego,  przyjaciele Uniwersytetu.

Swoją obecnością zaszczycili nas: JE ordynariusz Diecezji Siedleckiej ks. biskup Kazimierz Gurda  oraz JE biskup pomocniczy Diecezji Siedleckiej ks. biskup Grzegorz Suchodolski, Waldemar Kraska – Senator RP, Sekretarz Stanu Ministerstwie  Zdrowia, Maria Koc – Senator RP; posłowie na Sejm RP: Kamila Gasiuk- Pihowicz, Czesław Mroczek, Marek Sawicki, Krzysztof Tchórzewski, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych: Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki, Robert Szczepanik-  Wiceprezydent Miasta Siedlce, Henryk Niedziółka - Przewodniczący Rady Miasta Siedlce, Robert Chojecki – Radny Miasta Siedlce, Małgorzata Cepek – Wicestarosta Siedlecki, Marek Gorzała – Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego, Henryk Brodowski - Wójt Gminy Siedlce, Andrzej Rymuza – Przewodniczący Rady Gminy Siedlce, Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta Stoczka Łukowskiego, Anna Kaszuba – Dyrektor Gabinetu Wojewody Mazowieckiego, Joanna Skolimowska-Szpura – Sekretarz miny Zbuczyn;  rektorzy  i przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni wyższych: prof. dr. hab. Krzysztof Kowalczyk - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr. hab. Michał Zasada – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Grzegorz Koc - Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, dr Bożena Piechowicz - Rektor Akademii Nauk Stosowanych Mazovia, ks. dr Mariusz Świder - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II w Nowym Opolu, prof. dr hab. Annę Odrowąż – Coates - prorektor ds. rozwoju Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, - mł. insp. dr Monikę Porwisz - prorektor ds. rozwoju  Akademii Policji w Szczytnie, płk prof. dr hab. Leszek Elak - Prorektor ds. Dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, prof. dr. hab. Jarosław Teska - Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, prof. dr. hab. Jerzy Sadowski - Prorektor ds. Filii w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie,  ppłk dr Paweł Orłowski, reprezentujący Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, st. bryg. dr. inż. Robert Piec, reprezentujący Rektora-Komendanta Akademii Pożarniczej w Warszawie; przedstawicieli służb bezpieczeństwa i obrony państwa: płk Wacław Samociuk – szef sztabu 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, mł. insp. Piotr Chromiński -  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach, st. bryg. Andrzej Celiński -Komendant Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, ppłk. Mariusz Misiura,  Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, ppłk Cezary Bujak – Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach; rektorzy Uniwersytetu poprzednich kadencji: prof. dr hab. Antoni Jówko i prof. Tamara Zacharuk; profesorowie naszej uczelni, uhonorowani tytułem Doktora Honoris Causa: prof. dr hab. Jerzy Kunikowski, prof. dr hab. Stanisław Kalembasa,  prof. dr hab. Brunon Hołyst; przedstawicieli rynku pracy, edukacji, wymiaru sprawiedliwości i otoczenia społeczno-gospodarczego: Adam Skup – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Marcin Kulicki – Prezes Zarządu  oraz Mariusz Mioduski i Tomasz Araszkiewicz – członkowie Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach, Małgorzata Medak – Dyrektor oraz Agnieszka Gąsowska-Bodnar – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Małgorzata Podniesińska – Zastępca Prokuratora Okręgowego w Siedlcach, Elżbieta Wojtczuk – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, Piotr Karaś – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Beata Demiańczuk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach,Sławomir Piotrowski – Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddział w Siedlcach; członkowie Rady Uczelni z Przewodniczącym Dariuszem Zacharczukiem, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu – z Prezesem Tomaszem Hapunowiczem; dyrektorzy szkół średnich, przedstawiciele miejskich instytucji kultury i sztuki; duszpasterz akademicki, ks. Jacek Jaśkowski oraz proboszcz Parafii Św. Trójcy, ks. protorej Sławomir Kochan i przedstawiciele lokalnych mediów.

Zaproszenie na inaugurację przyjęło również liczne grono emerytowanych pracowników uczelni.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili: Orkiestra Wojskowa z Lublina pod batutą kapelmistrza kapitana Pawła Kołodzieja  oraz Chór Akademicki pod dyrekcją Pani Agnieszki Komorowskiej.

W przeddzień uroczystości, 2 października odbyła się Msza Św. w katedrze siedleckiej, którą celebrował Jego Ekscelencja biskup Kazimierz Gurda w intencji pracowników i studentów Uniwersytetu.

Quod felix faustum fortunatumque sit. Oby wypadło szczęśliwie, sprzyjająco i pomyślnie


Listy gratulacyjne