Uniwersytet

19 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 4 w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji Dyktanda Siedleckiego. Wydarzenie to organizujemy wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 4 w Siedlcach, Szkołą Podstawową nr 2 w Siedlcach, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach i Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.  XI Dyktando Siedleckie zostało objęte Honorowym Patronatem przez Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika, Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach Adama Skupa oraz Jego Magnificencję Rektora prof. dr hab. Mirosława Minkinę. 5 kwietnia br. z zasadami poprawnej pisowni języka polskiego zmierzyli się uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nasi studenci, doktoranci, absolwenci, pracownicy, przyjaciele UPH oraz rodzice uczniów.

Mistrzami Ortografii wśród studentów, doktorantów zostali:
I miejsce Weronika Chudek (studentka kierunku Zarządzanie)
II miejsce Konrad Chwedczuk (student kierunku Pedagogika)
III miejsce Dominika Słonecka (doktorantka w dyscyplinie agronomia)

Mistrzami Ortografii wśród absolwentów, pracowników, przyjaciół UPH zostali:
I miejsce Sylwia Kacprzak (absolwentka UPH)
II miejsce Artur Zegardło (absolwent UPH)
III miejsce Katarzyna Sobolewska (pracownik UPH)

Nagrody laureatom wręczali: Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH, Dyrektor Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH, Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach Adam Skup.

Wydarzenie uświetniły występy artystyczne. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny reprezentowała Natalia Parapura studentka kierunku Filologia polska, która zaśpiewała dwie piosenki.

Wszystkim uczestnikom XI edycji Dyktanda Siedleckiego dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.