Uniwersytet

W dniach 30 listopada - 1 grudnia br. na Wydział Nauk Społecznych UwS odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Wojna i Bezpieczeństwo Militarne” nt. „Drogi i Pokoju”.  Współorganizatorem konferencji był  Instytut Państwowego Zarządzania Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina w Charkowie.

Patronami honorowymi tego przedsięwzięcia była Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

Celem konferencji była prezentacja wyników badań w obszarze poznawczym wojny i pokoju w ujęciu dyscyplin naukowych: nauk o bezpieczeństwie, filozofii, socjologii, nauk o polityce, etyki, historii, nauk o zarządzaniu, prawa, kulturoznawstwa oraz przeprowadzenie multi i interdyscyplinarnego dyskursu nad tymi zjawiskami w XXI wieku, w różnych kontekstach, płaszczyznach i odniesieniach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom za zaangażowanie w tworzenie tej inspirującej przestrzeni naukowej. Niech ta konferencja stanie się impulsem do dalszych badań i rozważań nad ważnymi aspektami bezpieczeństwa militarnego i pokoju. Więcej informacji o konferencji: https://inob.uws.edu.pl/nauka/konferencje-naukowe/1028-v-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-na-temat-wojna-i-bezpieczenstwo-militarne-drogi-do-pokoju