Uniwersytet

4 marca br. w ramach V Światowego Dnia Inżyniera, który odbywał się pod hasłem "Inżynierskie rozwiązania dla zrównoważonego świata", Wydział Nauk Rolniczych zorganizował przy współpracy z interesariuszami z otoczenia społeczno-gospodarczego seminaria popularno-naukowe i wykłady.

W wydarzeniu wzięli udział:

- Jerzy Oleszczak - Dyrektor Biura, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oddział w Siedlcach – Historia i zakres działania NOT,

- Maciej Wasilewski i Pan Bartosz Kapela - Doradca ds. OZE Group sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim OZE GROUP – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

- Marcin Wróblewski - Dyrektor Handlowy Raiffeisen Waren Sp. z o.o. w Rykach - Raiffeisen Waren- Nowe technologie w rolnictwie,

- Łukasz Grzyb - Przedstawiciel firmy AGCO Valtra- Innowacje w rolnictwie

- Mariusz Drążyk - Właściciel firmy drone4TECH.pl w Warszawie - Wykorzystanie dronów w rolnictwie

- Katarzyna Zybert – Główny specjalista w dziale technologii produkcji rolniczej, koordynator sekcji zwierzęcej, MODR O/Siedlce - Ekosystemy - dobrostan zwierząt,

- Zbigniew Wasiłowski – Główny technolog NaturAgra DROSED Holding - Aktualne trendy w produkcji drobiu,

- Elżbieta Fabczak – lek. weterynarii, dydaktyk ZS w Mińsku Maz., właściciel przytuliska NaKońcuWsi - Utrzymanie konika polskiego w otwartej hodowli w aspekcie zachowania dobrostanu i zrównoważonego środowiska;

- Emilia Naumiuk – lek. weterynarii, dydaktyk ZS w Mińsku Maz., właściciel Ośrodka Hipoterapii i woltyżerki CYGANKA k/Mińska Maz - Wybrane formy hipoterapii oraz praktyczne jej rozwiązania i efekty;

- Monika Jasińska-Augustyniak – Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Siedlcach - Felinoterapia w praktyce

- Barbara Rytel i przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Sympatyków Zwierząt, UwS w Siedlcach - Przygotowanie psa do pracy w dogoterapii / Grooming psów

Uczestnikami seminarium była młodzież z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie, Zespołu Szkół nr 3, Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Łosicach, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem, z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach oraz Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie z Mińska Mazowieckiego, a także studenci i kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału.


Fotogaleria