Uniwersytet

warsztaty bezpieczenstwo 01
W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyły się VII „Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Naukach o Obronności”. W tym roku wiodącym tematem była „Teoria oraz praktyka bezpieczeństwa i obronności”. Poszczególne sesje poświęcone były następującym problemom: „Ewolucja znaczenia nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności w systemie nauki polskiej”, „Identyfikacja przedmiotu badań i poznania w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności”, „Charakterystyka relacji między teorią i praktyką w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności”, „Problemy dydaktyczne w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności”, „Identyfikacja aktualnych problemów praktyki bezpieczeństwa i obronności w różnych obszarach przedmiotowych”.

Obrady otworzył prorektor UPH prof. dr hab. Mirosław Minkina. Zwrócił on uwagę na szczególne znaczenie tej problematyki w kontekście intensywnych zmian, które zaszły w obszarze bezpieczeństwa w ostatnich latach. Podkreślił również szczególne miejsce siedleckiej Uczelni w badaniach dotyczących problematyki bezpieczeństwa oraz obronności.

Jak podsumował obrady prof. dr hab. Andrzej Glen tematyka VII Ogólnopolskich Warsztatów koncentrowała się wokół zagadnień, istotnych zarówno z perspektywy nauki, jak i znaczących z punktu widzenia wykorzystywania wiedzy przez praktyków. Ważnymi celami tegorocznej konferencji oprócz upowszechniania wypracowanych teorii, hipotez i doktryn było dzielenie się doświadczeniami z zakresu dobrych praktyk i trudności rozwojowych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz poszukiwanie najbardziej korzystnych rozwiązań  w tym zakresie. Natomiast dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH prof. dr hab. Mariusz Kubiak stwierdził, że obrady wpisywały się w proces niezbędnego systematycznego wykazywania osiągnięć naukowych w zakresie przedmiotowych nauk i ich znaczenia dla praktyki wewnętrznego oraz zewnętrznego bezpieczeństwa Polski. O randze Warsztatów świadczy niewątpliwie fakt, iż wzięło w nich udział ponad 100 naukowców z wielu ośrodków krajowych.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzili: prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski – Honorowy Przewodniczący, prof. dr hab. Mariusz Kubiak – Przewodniczący, prof. zw. dr hab. Andrzej Glen – Zastępca Przewodniczącego, prof. dr hab. Agnieszka Filipek – Zastępca Przewodniczącego, prof. zw. dr hab. Marian Cieślarczyk, prof. zw. dr hab. Stanisław Jaczyński, prof. zw. dr hab. Romuald Kalinowski, prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski, prof. zw. dr hab. Jacek Pawłowski, prof. zw. dr hab. Ryszard Wróblewski, prof. dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. dr hab. Marek Cisek, prof. dr hab. Krzysztof Drabik, prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. dr hab. Mieczysław Koziński, prof. dr hab. Jan Maciejewski, prof. dr hab. Marian Marcinkowski, prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, płk prof. dr hab. Tadeusz Szczurek, prof. dr hab. Andrzej Urbanek, mł. insp. dr Marek Fałdowski, dr Monika Jasińska, dr Ryszard Kowalski, dr Andrzej Potoczek, dr Andrzej W. Świderski. Natomiast w Komitecie Organizacyjnym byli: dr Daria Krzewniak – Przewodnicząca, dr Joanna Ważniewska – Zastępca Przewodniczącej, dr Lech Chojnowski – Zastępca Przewodniczącej, dr Agnieszka Araucz-Boruc, prof. dr hab. Adam Bobryk, dr Marek Bodziany, dr Patrycja Bryczek-Wróbel, dr Maryla Fałdowska, dr Andrzej Potoczek, dr Roman Stec, mjr dr Paweł Wasilewski, dr Grzegorz Wierzbicki, dr Dorota Zbroszczyk, ppłk dr inż. Zbigniew Grobelny, mgr Łukasz Ciołek, mgr inż. Michał Klimek.

Fotogaleria