Uniwersytet

W dniach 27-31.05. w Katedrze Ekologii Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie na Słowacji odbył się mieszany kurs intensywny, tzw. Blended Intensive Programme (BIP) pod nazwą „Trendy metodyczne w badaniach i ochronie środowiska (Methodological trends in research and protection of biodiversity). Mieszane kursy intensywne finansowane są w ramach programu Erasmus+ i obejmują krótkoterminową mobilność studentów w celu studiowania oraz mobilność pracowników w celach dydaktycznych i dydaktyczno-szkoleniowych.

W wydarzeniu tym wzięło udział 38 uczestników z 7 europejskich instytucji szkolnictwa wyższego. Instytut  Rolnictwa i Ogrodnictwa UwS reprezentowały dwie wykładowczynie: dr hab. Teresa Skrajna oraz dr inż. Maria Ługowska. Dr hab. Teresa Skrajna, prof. uczelni, przedstawiła metodyczny wykład nt. Znaczenia siedlisk marginalnych w zachowaniu bioróżnorodności florystycznej w krajobrazie rolniczym, a dr inż. Maria Ługowska - rolę tych obiektów w rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych.  

W warsztatach uczestniczyli również studenci II roku rolnictwa i gospodarki przestrzennej oraz Katarzyna Jarecka - studentka Szkoły Doktorskiej, którzy czynnie uczestniczyli w wykładach i zajęciach laboratoryjnych przygotowanych w ramach programu. Studenci za udział w tym kursie otrzymali 5 punktów ECTS. Gratulujemy naszym reprezentantom uczestnictwa w tym interesującym międzynarodowym projekcie zorganizowanym przez uczelnię partnerską UwS – Uniwersytet w Preszowie.