Uniwersytet

15 września 2023 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Anatomii Prawidłowej przy ul. 3  Maja 54 w Siedlcach.

Pracownia Anatomii Prawidłowej została wyposażona w profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Do dyspozycji studentów kierunku lekarskiego i pracowników Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu będą cztery stanowiska sekcyjne, wyposażone m.in. w specjalistyczne, bezcieniowe oświetlenie operacyjne i system wizyjny.

Studentom służyć będą również szczegółowe modele anatomiczne człowieka 3D prezentujące szkielet, czaszkę, kręgosłup, mięśnie czy organy wewnętrzne; książki i atlasy anatomiczne. Pracownia posiada funkcjonalne zaplecze magazynowe (baseny, chłodnie), stanowisko do preparatyki oraz infrastrukturę socjalną (szatnie, natryski itp).

Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie Pracowni Anatomii Prawidłowej, utworzona została Pracownia mikroskopowa, przygotowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla 20 studentów.

Powierzchnia objęta zakresem projektu modernizacyjnego wynosiła 462,97 m2.

Inwestycja została sfinansowana ze sprzedaży obligacji oraz z subwencji inwestycyjnej  Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jej całkowity koszt wyniósł 11 579 288,86 zł.


JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina podkreślił znaczenie nowoczesnej Pracowni Anatomii Prawidłowej dla realizacji procesu kształcenia na kierunku lekarskim. JM Rektor skierował słowa podziękowania do dr hab. n.med. Jakuba Radziszewskiego prof. uczelni Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, pracowników Wydziału i wszystkim członkom społeczności akademickiej, zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Podziękował również przyjaciołom Uniwersytetu, parlamentarzystom, samorządowcom, partnerom z sektora ochrony zdrowia za wsparcie przy realizacji podejmowanych przez Uniwersytet wyzwań w zakresie rozbudowy infrastruktury i we wszystkich wysiłkach na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na Uniwersytecie. Wykład wprowadzający wygłosił dr hab. Krzysztof Gałczyński, profesor Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH.


W uroczystości udział wzięli: bp Kazimierz Gurda, ordynariusz Diecezji Siedleckiej, Waldemar Kraska - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Maria Koc Senator RP, posłowie na Sejm: Kamila Gasiuk-Pihowicz,  Krzysztof Tchórzewski, Marek Sawicki; Elżbieta Lanc - członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, Wojciech Kudelski - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Dariusz Stopa – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, Małgorzata Cepek wicestarosta siedlecki, Marek Gorzała – Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego, Maciej Nowak – wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce, Henryk Brodowski - wójt Gminy Siedlce, Katarzyna Wawryniuk naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce; przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji obrony państwa: płk. Zbigniew Padyjasek – pełniący obowiązki Szefa Sztabu 18. Dywizji Zmechanizowanej, ppłk. Cezary Bujak – Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, st. brygadier Waldemar Rostek – zastępca Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Siedlcach, por. Justyna Romaniuk – reprezentującą ppłk. Mariusza Misiurę – Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, komisarz Ewelina Radomyska – rzecznik Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach; dyrektorzy szpitali i placówek ochrony zdrowia: Marcin Kulicki – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Mazowieckiego im. Jana Pawła II w Siedlcach, Mariusz Mioduski – członek Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Mazowieckiego im. Jana Pawła II w Siedlcach, dr n. med Agnieszka Gąsowska-Bodnar  zastępca dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Sławomir Marchel – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, Andrzej Szewczuk - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, Leszek Szpakowski – Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego RM MEDITRANS w Siedlcach, Mirosław Urban – Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Siedlcach, przedstawiciele zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich: prof. Bogdan Ciszek – z Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Jacek Malejczyk – z Zakładu Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; kadra zarządzająca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: prof. Marek Gugała – Prorektor ds. studiów, dr hab. n. med. Jakub Radziszewski – dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, dr. hab. Malina Kaszuba prof. uczelni – dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Cezary Sempruch  – dziekan  Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka prof. uczelni – dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych; rektorzy poprzednich kadencji: prof. Antoni Jówko i dr hab. Tamara Zacharuk prof. uczelni; Tomasz Hapunowicz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół UPH, a także dyrektorzy instytutów, członkowie Rady, przedstawiciele mediów i  społeczność akademicka.


Rozwijanie i unowocześnianie bazy dydaktycznej Uczelni otwiera nowe możliwości, pozwalające na  rozszerzenie działalności dydaktycznej w zakresie profesjonalnego kształcenia przyszłych kadr medycznych.

Fotogaleria