Uniwersytet

W dniach 20-24 maja 2024 r. w murach Uniwersytetu w Siedlcach gościliśmy przedstawicieli Igidr University - tureckiej uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+ w osobach prof. Mehmeta Hakki Almy - rektora uczelni i prof. Ibrahima Demirtasa.

Gości z Turcji przyjął JM Rektor, prof. Mirosław Minkina. Spotkanie, w którym wzięła udział również dr hab. Marzena Stańska - Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych było okazją do podpisania porozumienia o współpracy bilateralnej oraz rozmów na temat przyszłych projektów badawczych i planów wspólnych publikacji.

Wcześniej, w Instytucie Nauk Biologicznych prof. Alma przeprowadził  seminarium nt; "Forest engeenering", a prof. Demirtas przeprowadził cykl wykładów w Instytucie Nauk Chemicznych oraz na Wydziale Nauk Rolniczych.