Uniwersytet

19 września 2023 r. JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina wraz z delegacją Wydziału Nauk Społecznych złożył wizytę w Baltic International Academy w Rydze (BIA), na Łotwie. 

Celem spotkania było omówienie zasad współpracy obu uczelni oraz określenie możliwości organizacji studiów wspólnych na wybranych kierunkach, również w ramach kształcenia doktorantów. 

Podczas wizyty delegacja UPH miała możliwość zapoznania się także z ofertą edukacyjną i infrastrukturą badawczo-dydaktyczną Akademii. 

Ze strony BIA, w spotkaniu uczestniczyli prof. Stanisław Buka - Przewodniczący Senatu, prof. Vladislavs Volkovs, prorektor ds. nauki, prof. Tatjana Jurkeviča – kierownik studiów doktoranckich i prof. Irina Gafta – kierownik kierunku prawo. Ze strony UPH w rozmowach uczestniczyli również prodziekan Wydziału dr Radosław Korneć, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, dr hab. Stanisław Topolewski,profesor uczelni oraz prof. dr hab. Jacek Zieliński. 

Spotkanie zwieńczono aktem podpisania umowy o współpracy obu uczelni.