Uniwersytet

9 maja 2023 roku odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Naiad Water Investments sp. z o.o. z  Warszawy oraz jej oddziału z Buffalo (USA). Firma ta w lutym br. podpisała umowę o współpracy z Instytutem Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dotyczącej ekspertyzy warunków hydrotermicznych. Wieloletnie badania intensywności i częstości  występowania suszy prowadzone w Instytucie są wykorzystywane do opracowania nowoczesnej koncepcji systemu nawadniania NAIAD IRRIGATION. Gości przyjął Prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Marek Gugała. W spotkaniu wzięli  udział dr hab. Krzysztof Pakuła, prof. uczelni - dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, dr hab. Robert Rosa, profesor uczelni – zastępca dyrektora Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa oraz dr hab. Elżbieta Radzka, prof. uczelni – koordynator  umowy z ramienia Instytutu. Dyskusja dotyczyła problemów światowego rolnictwa oraz gospodarki wodnej i żywnościowej. Wizyta była dobrą okazją do wymiany poglądów dotyczących uprawy ziemniaka, kukurydzy i soi.  Delegacja miała również okazję porozmawiać z JM Rektorem prof. dr hab. Mirosławem Minkiną.

Następnie goście udali się do Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach gdzie zapoznali się z warunkami i problematyką prowadzonych badań polowych oraz wyposażeniem i funkcjonowaniem automatycznej stacji meteorologicznej. Na zakończenie wizyty delegacja zaznajomiła się z infrastrukturą badawczo-dydaktyczną Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa.

Liczymy, że wizyta ta przyczyni się do rozszerzenia współpracy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z Naiad Global Water Conservation Technologies w Buffalo (USA).

Fotogaleria: