Uniwersytet

25 marca 2024 r. JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina  gościł w Uniwersytecie w Siedlcach podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  dr. hab. Andrzeja Szeptyckiego.  Tematem rozmów były m.in. planowane inwestycje w potencjał naukowy i dydaktyczny naszej uczelni, rozwój kierunków studiów, umiędzynarodowienie i zwiększenie liczby miejsc w domach studenta. Pan wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego zapoznał się również z infrastrukturą Uniwersytetu, w tym odwiedził Pracownię Anatomii Prawidłowej i Pracownię Mikroskopową.

W spotkaniu uczestniczył dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Jakub Radziszewski prof. uczelni.