Uniwersytet

22 września 2023 r.  w Galerii „Przy Bramie” na ul. Grodzkiej 36 w Lublinie odbyło się otwarcie wystawy pt. "Last Minute", podczas której zostały zaprezentowane prace artystów i nauczycieli akademickich Pracowni Sztuki UPH: Joanna AMBROZ, Mikołaj BIELUGA, Michał GARDZIŃSKI, Weronika MARSZALEWSKA, Agnieszka MAZEK, Aleksandra MAZURKIEWICZ, Robert MIROŃCZUK, Tomasz NOWAK, Aleksandra RYKAŁA, Marcin SUTRYK, Robert SZYMANI, Maciej TOŁWIŃSKI i Anna Karolina ZWONIARSKA

Kuratorem jest dr hab. Mikołaj Bieluga, prof. uczelni z Wydziału Nauk Humanistycznych.      
                                                          

Artyści Pracowni Sztuki bazując na doświadczeniu indywidualnym i historycznym, na przekór prądom głoszącym śmierć sztuki, starają się swoją twórczością wypełnić pozostałą przestrzeń, nadając sens istnieniu artysty w społeczeństwie post-kulturowym.

Wernisaż zaszczycili swoją obecnością liczni goście m.in. profesor Irena Rolska z Instytutu Nauk o Sztuce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesor Anna Perłowska-Weiser z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz profesor Dariusz Magier Dyrektor Instytutu Historii, Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wystawa potrwa do 11 października 2023 roku.

Gratulujemy artystom i zapraszamy na wystawę.