Uniwersytet

X Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie

W dniu 22 kwietnia 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyły się w formie zdalnej Jubileuszowe X Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie na temat: Badania, dydaktyka i praktyka zapewniania bezpieczeństwa różnym podmiotom w perspektywie transdyscyplinarnej. Tegoroczne Warsztaty objął honorowym patronatem JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego UPH w Siedlcach przy współudziale Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Siedlcach.

Konferencję zorganizowano z myślą o udziale szerokiego grona praktyków, pracowników dydaktycznych i naukowych, reprezentujących różne środowiska i dyscypliny oraz dziedziny wiedzy, uwzględniające problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Ogółem w warsztatach uczestniczyło 59 osób, a prelegenci reprezentujący krajowe ośrodki naukowe i badawcze wygłosili 26 referatów w sześciu panelach tematycznych. Warsztaty stały się forum wymiany interesujących poglądów naukowców i badaczy nawiązujących do transdyscyplinarności badań, dydaktyki i praktyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Fotogaleria