Uniwersytet

W dniach 25-26 kwietnia 2024 r. w Uniwersytecie w Siedlcach odbyła się Konferencja Naukowa z cyklu „XII Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie” nt. Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa, państwa wobec środowiska aktualnych wyzwań, zagrożeń i niepewności. Konteksty poznawcze i pragmatyczne. Organizatorem Warsztatów był Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach.

W roli gospodarzy konferencji wystąpili dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni – dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, dr hab. Krzysztof Drabik, prof. uczelni  oraz  JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina - przewodniczący Komitetu Naukowego, który dokonał uroczystego otwarcia wydarzenia.

Dwudniowe obrady prowadzone w czterech panelach, podczas których referaty wygłosiło łącznie 38 prelegentów reprezentujących 13 uczelni wyższych, wyspecjalizowaną służbę  oraz oświatę zakończył podsumowaniem prof. dr hab. Andrzej Glen.  Pan Profesor zwrócił uwagę na liczbę prelegentów i przekazane treści w referatach, których wzajemne przenikanie pozwoliło na osiągnięcie założonego celu konferencji.