Uniwersytet

W dniach 12 – 13 kwietnia 2024 roku   w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim odbyły się eliminacje okręgowe XLVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  Patronat honorowy wydarzenia objął JM Rektor Uniwersytetu w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina. W eliminacjach wzięło udział 146 uczestników reprezentujących szkoły  znajdujące się w trzech województwach: podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Olimpijczycy rywalizowali w 6 blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca oraz weterynaria. Na uroczystości gościli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stefan Krajewski, JM Rektor Uniwersytetu w Siedlcach, prof. dr hab. Mirosław Minkina, Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Marek Gugała, Dziekan Wydziału Nauk Rolniczych, dr hab. Jacek Sosnowski prof. uczelni, Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, dr hab. Krzysztof Pakuła prof. uczelni, Zastępca Dyrektora Instytutu Zootechniki i Rybactwa, dr hab. Katarzyna Andraszek prof. uczelni, Starosta Bielski, dr inż. Sławomir Jerzy Snarski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia, wójtowie oraz przedstawiciele sponsorów.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stefan Krajewski podkreślił  rolę dobrego wykształcenia na rzecz rozwoju rolnictwa. Stwierdził, że dobrze wykształceni rolnicy to zasługa szkół i uczelni rolniczych. Podziękował i pogratulował za przygotowanie olimpiady i zapewnił o pracy na rzecz rozwoju wsi.  Rektor Uniwersytetu w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina zwrócił uwagę na połączenie w rolnictwie nowoczesności z przywiązaniem do tradycji. Podziękował organizatorom olimpiady, dyrektorowi szkoły, pracownikom Wydziału Nauk Rolniczych oraz pogratulował zwycięzcom.

Puchar dla laureata  I miejsca w rankingu szkół w eliminacjach okręgowych ufundował JM Rektor Uniwersytetu w Siedlcach, prof. dr hab. Mirosław Minkina.  W tym roku otrzymał go Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan dr Czesław Siekierski uhonorował Komitet Okręgowy za cykliczną organizację Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  W imieniu Ministra na ręce Przewodniczącej Komitetu Okręgowego OWiUR Pani dr hab. Aliny Janochy prof. uczelni puchar wręczył Sekretarz Stanu w MRiRW Pan Stefan Krajewski.

Przewodnicząca podziękowała Dyrektorowi ZS nr 4, Panu Bolesławowi Hryniewickiemu  za merytoryczne przygotowanie obiektu, zaangażowanie oraz gościnność. Podziękowania zostały również skierowane do wszystkich sponsorów oraz nauczycieli przygotowujących młodzież. Ciepłe słowa trafiły do jurorów – pracowników Wydziału Nauk Rolniczych oraz pracowników MODR, Oddział w Siedlcach.

 

Fotogaleria