Uniwersytet

4 września 2023 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyła się XX Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. „Nauka i sztuka młodych wobec zagrożeń współczesnego świata”. Konferencja obejmowała następujące sekcje tematyczne: nauki społeczne, nauki rolnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, nauki ścisłe i przyrodnicze oraz nauki humanistyczne oraz sztukę. Uczestniczyli w niej studenci i doktoranci z dziewięciu ośrodków akademickich.

Konferencję uroczyście otworzył i zaprosił do owocnych obrad JM Rektor – prof. dr hab. Mirosław Minkina. Po oficjalnym powitaniu uczestników wykład na temat: "Symulacja medyczna w kształceniu akademickim - możliwości i ograniczenia” wygłosiłdr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr Leszczyński, prof. uczelni, dyrektor Centrum Symulacji Medycznej.

Po krótkiej przerwie uczestnicy spotkali się na obradach w poszczególnych sekcjach, gdzie prezentowali swój dorobek badawczy oraz mieli możliwość wymiany poglądów i doświadczeń 
z działalności swoich kół. Obradom przewodniczyli opiekunowie naukowi poszczególnych sekcji: sekcją nauk społecznych - dr hab. Henryk Wyrębek, prof. uczelni; sekcją nauk humanistycznych oraz sztuką - dr Marcin Sutryk; sekcją nauk rolniczych – dr inż. Milena Truba, nauk medycznych i nauk o zdrowiu - dr nauk.med. Anna Ślifirczyk  oraz sekcją nauk ścisłych i przyrodniczych - mgr inż. Monika Berendt-Marchel. Prace zgłoszone na konferencję zostały opublikowane w materiałach pokonferencyjnych i są dostępne pod adresem: https://wydawnictwo-naukowe.uph.edu.pl/pl/nowosci

 

W imieniu organizatorów XX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych serdecznie dziękuję za miłe i owocne spotkanie w Siedlcach i serdecznie zapraszam na kolejną konferencję za rok. 

Prof. dr hab. Marek Gugała,
Prorektor ds. studiów

FOTOGALERIA