Uniwersytet

W dniach 22-25 maja 2024r. odbyło się w Siedlcach XXXVIII Krajowe Seminarium Malakologiczne.  Organizatorami Seminarium byli: Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Siedlcach i Stowarzyszenie Malakologów Polskich. Seminarium, które swym patronatem objął Rektor UwS prof. dr hab. Mirosław Minkina, wpisało się w obchody 55-lecia Uniwersytetu w Siedlcach.

Polscy malakolodzy, czyli osoby zajmujące się mięczakami (Mollusca), od 38 lat corocznie spotykają się w różnych regionach Polski, aby w czasie kilkudniowego sympozjum zapoznać się z najnowszymi wynikami badań, planami na przyszłość i możliwościami dalszej współpracy. W spotkaniach tych zwykle biorą też udział naukowcy z zagranicy. Dla badaczy życia mięczaków takie spotkania to świetna okazja do dyskusji i wymiany poglądów. Seminarium w Siedlcach zostało zorganizowane w komfortowym Hotelu Ibis zlokalizowanym z dala od miejskiego hałasu, w pobliżu dużego rezerwatu przyrody, jakim jest imponujący kompleks Stawów Siedleckich.

W Siedlcach spotkali się malakolodzy pracujący w najważniejszych polskich uczelniach (w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i oczywiście w Siedlcach), instytutach Polskiej Akademii Nauk, w parkach krajobrazowych. W sumie było ponad 40 osób reprezentujących pełen rozrzut wiekowy i naukowy – od studentów i licencjatów do profesorów, nawet emerytowanych. Cieszy bardzo liczny udział w Seminarium młodych naukowców, pełnych pasji i zaangażowania.

Po uroczystym otwarciu Seminarium przez Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Zbigniewa Karczmarzyka oraz Prezesa Stowarzyszenia Malakologów Polskich – prof. Marcina Szymanka w programie naukowym zaprezentowano 27 referatów (podzielonych na 6 sesji) i 11 plakatów. Tematyka wystąpień była bardzo szeroka i dotyczyła systematyki, anatomii, biologii i ekologii mięczaków wodnych i lądowych, żyjących współcześnie i w odległych epokach geologicznych. Stosunkowo dużo wystąpień dotyczyło zagadnień genetycznych, strategii rozwojowych, układów pasożyt-żywiciel, gatunków chronionych i inwazyjnych. Do wielu zagadnień podchodzono zarówno w skali mikro, jak i w skali globalnej. Polscy malakolodzy przejawiają dużą aktywność naukową także za granicą. Na Seminarium referowano badania prowadzone w Czechach, Mołdawii, Rumunii, Wietnamie.

W trakcie Seminarium odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Malakologów Polskich. Poruszano m.in. sprawę kwartalnika Folia Malacologica, w którym najczęściej publikują nasi malakolodzy.

 Podczas uroczystej kolacji w hotelu miało miejsce bardzo miłe wydarzenie – nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Malakologów Polskich Prof. Andrzejowi Lesickiemu, byłemu Rektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. A. Lesicki przez wiele lat kierował Stowarzyszeniem Malakologów Polskich, a jego wybitne osiągnięcia naukowe i zasługi dla polskiej malakologii zostały przypomniane w odczytanej laudacji. Wyraźnie wzruszony Profesor, dziękując zebranym, stwierdził, że wyróżnienie to jest dla niego najważniejsze w całej jego karierze naukowej. Oprócz gratulacji i kwiatów przyjaciele z Siedlec – prof. Marzena Stańska, dr hab. Beata Jakubik, prof. Krzysztof Lewandowski i  dr Tomasz Stański  wręczyli Prof. A. Lesickiemu lokalną pamiątkę – obraz olejny przedstawiający symbol miasta, XVIII-wieczny Ratusz z figurą Jacka, namalowany przez studenta Pracowni Sztuki naszego Uniwersytetu.

Dodatkowym akcentem naukowym uroczystej kolacji było wręczenie dyplomów młodym naukowcom za najlepszy referat i najlepszy plakat tegorocznego Seminarium Malakologicznego.

Ostatniego dnia Seminarium zorganizowano pieszą wycieczkę prowadzoną przez naszych doktorantów, ornitologów mgra Przemysława Obłozę i mgra Pawła Cieśluka. Przy ładnej pogodzie, widokach i głosach licznych ptaków, opowieściach naszych przewodników o obserwowanych ptakach, malakolodzy mogli także zbierać muszle mięczaków wodnych.

Uczestnicy XXXVIII Krajowego Seminarium Malakologicznego wielokrotnie wyrażali pochwały za sprawną organizację, sympatyczną atmosferę, wygodne zakwaterowanie i znakomite wyżywienie. Bardzo podobał się również tomik streszczeń referatów i plakatów seminaryjnych wydrukowany przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu w Siedlcach.