Uniwersytet

Historia siedleckiej uczelni zaczęła się w roku 1969 i nie była dziełem przypadku. Wyrasta z pięknej i bogatej tradycji kształcenia w Siedlcach kadr pedagogicznych sięgającej roku 1916, kiedy to z inicjatywy Koła Polskiej Macierzy Szkolnej, w przeddzień odzyskania niepodległego bytu, zorganizowano w Siedlcach Roczny Kurs Nauczycielski. W następnych dziesięcioleciach działały w Siedlcach Seminarium Nauczycielskie, Zakład Szkolenia Nauczycieli, Licea Pedagogiczne i Studium Nauczycielskie. Z końcem lat 60 stały się Siedlce niekwestionowanym centrum szkolnictwa ponadpodstawowego na Podlasiu Zachodnim. W 4 liceach ogólnokształcących i 35 szkołach zawodowych różnego typu kształciło się ponad 7 tys. uczniów. W tym czasie region miał jeden z najniższych w kraju wskaźników nauczycieli z wyższym wykształceniem, szczególnie uczących na wsi. Na mapie szkolnictwa wyższego kraju między ośrodkami akademickimi zlokalizowanymi w Warszawie, Olsztynie, Białymstoku i Lublinie istniała ogromna pusta przestrzeń, w której centrum znajdowały się Siedlce. W tym samym czasie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego opracowywało koncepcje tworzenia 3-letnich Wyższych Szkół Nauczycielskich przygotowujących kadry dla przyszłej 8-klasowej szkoły podstawowej. Stworzyło to dla mniejszych ośrodków ogromne szanse i możliwości, które Siedlce w pełni wykorzystały.

1969-1974 ->

Wyższa Szkoła Nauczycielska 

1974-1977 ->

Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

1977-1999 ->

Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna

1999-2010 ->

Akademia Podlaska

 2010- …

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

(Materiały pochodzą z publikacji jubileuszowej  "AKADEMIA PODLASKA HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ", redakcja naukowa dr hab. Tamara Zacharuk, prof UPH,  prof. dr hab. Jerzy Kunikowski, Siedlce 2009)