Uniwersytet

Tutaj znajduje się logo tekstu łatwego w odczycie

Uniwersytet w Siedlcach w skrócie UwS.

Uniwersytet w Siedlcach to polska uczelnia wyższa.

Uniwersytet powstał w 1969 roku.

UwS ma 5 Wydziałów: Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Wydział Nauk Rolniczych oraz Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Uczelnia kształci studentów na 38 kierunkach studiów.

Na Uniwersytecie jest Szkoła Doktorska.

Pracownicy uczelni prowadzą badania naukowe.

Główna siedziba UwS (Rektorat) mieści się przy ul. Konarskiego 2 w Siedlcach.


Rektorat UPH

Tak wygląda budynek głównej siedziby Uniwersytetu w Siedlcach.

Uczelnia posiada wiele budynków dydaktycznych i naukowych.

Władze Uczelni - Rektorem Uniwersytetu w Siedlcach jest profesor dr hab. Mirosław Minkina. Rektor ma dwóch zastępców.

Jeśli chcesz się skontaktować z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach możesz:

  • napisać pismo i wysłać je na adres: Uniwersytet w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
  • możesz wysłać e-mail na adres: kancelaria@uws.edu.pl
  • możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby na numer telefonu: 25 643 1915 (kancelaria)