Uniwersytet

tuw pocztowe

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy Państwa, iż został rozstrzygnięty przetarg na „Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz członków ich rodzin”.  W drodze przetargu została wyłoniona najkorzystniejsza oferta złożona przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 

Aktualna umowa z PZU Życie S.A. wygasa z dniem 30.04.2022 r.

W związku ze zmianą ubezpieczyciela wszyscy ubezpieczeni, którzy chcą kontynuować ubezpieczenie, a także pracownicy, którzy są zainteresowani przystąpieniem do ubezpieczenia od 1 maja 2022, są zobowiązani do złożenia deklaracji przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia na Życie oferowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do Działu Płac UPH Siedlce do dnia 22 kwietnia 2022.

Brak podpisanej przez Państwa deklaracji będzie oznaczał rezygnację z kontynuacji ubezpieczenia grupowego od 1 maja 2022.

Osoby do kontaktu w sprawie ubezpieczenia:

Aldona Mazur                   tel. 25 643 19 11, mail: aldona.mazur@uph.edu.pl
Wioletta Wołosiak             tel. 25 643 19 71, mail: wioletta.wolosiak@uph.edu.pl
Anna Iwaniec                    tel. 25 643 19 13, mail: anna.iwaniec@uph.edu.pl


Załączniki:
Ulotka informacyjna
Deklaracja UPH
Opis przedmiotu zamówienia
Informacje o ubezpieczycielu
Ogólne warunki ubezpieczenia (plik skompresowany zip)
Zakres zmian w OWU