Uniwersytet

Instrukcja dla studentów i pracowników dot. COVID-19

Instrukcja postępowania dla naszych studentów i pracowników, w przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID-19.

JESTEŚ STUDENTEM lub DOKTORANTEM UPH

  1. Jeśli uzyskasz pozytywny wynik testu na COVID-19 natychmiast powiadom opiekuna swojego roku / kierownika studiów doktoranckich/ dyrektora Szkoły Doktorskiej/ kierownika studiów podyplomowych, podając datę swojego ostatniego udziału w zajęciach lub wydarzeniach na terenie uczelni.
  2. Zostań w miejscu zamieszkania w celu odbycia obowiązkowej kwarantanny, której czas trwania określi Sanepid.
  3. Opiekun roku / kierownik studiów doktoranckich/ dyrektor Szkoły Doktorskiej / kierownik studiów podyplomowych poinformuje Cię o dalszej organizacji zajęć na Twoim kierunku.
  4. Jeśli zostaniesz objęty kwarantanną jako osoba z bezpośredniego kontaktu - opiekun roku/ kierownik studiów doktoranckich/ dyrektor Szkoły Doktorskiej poinformuje Cię o dalszej organizacji zajęć na Twoim kierunku.

JESTEŚ NAUCZYCIELEM UPH

  1. Jeśli uzyskasz pozytywny wynik testu na COVID-19 natychmiast powiadom dyrektora swojego instytutu, podając datę swojego ostatniego udziału w zajęciach lub wydarzeniach na terenie uczelni.
  2. Zostań w miejscu zamieszkania w celu odbycia obowiązkowej kwarantanny, której czas trwania określi Sanepid.
  3. Jeśli zostaniesz objęty kwarantanną jako osoba z bezpośredniego kontaktu – dyrektor instytutu poinformuje Cię o dalszej organizacji zajęć na Twoim kierunku.

JESTEŚ PRACOWNIKIEM ADMINISTRACYJNYM LUB TECHNICZNYM UPH

  1. Jeśli uzyskasz pozytywny wynik testu na COVID-19 natychmiast powiadom swojego bezpośredniego przełożonego, podając datę swojego ostatniego dnia w pracy lub udziału w wydarzeniach na terenie uczelni.
  2. Zostań w miejscu zamieszkania w celu odbycia obowiązkowej kwarantanny, której czas trwania określi Sanepid.
  3. Jeśli zostaniesz objęty kwarantanną jako osoba z bezpośredniego kontaktu – ustal z bezpośrednim przełożonym tryb pracy w okresie kwarantanny (praca zdalna/zwolnienie lekarskie/urlop).