Uniwersytet

W związku z przedłużeniem stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) do dnia 31 maja 2023 roku do godz. 23.59 proszę o zachowanie szczególnej czujności w stosunku do nietypowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz witryny WWW uczelni.

W przypadku zauważenia:

- niewłaściwej reakcji systemów,

- braku dostępu do właściwej aplikacji sieciowej,

- elektronicznych śladów próby włamania do systemu informatycznego,

- podejrzanych wiadomości e-mail,

proszę o poinformowanie Administratorów właściwego systemu.


dr inż. Tomasz Stefaniuk

Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych
e-mail: szbi@uph.edu.pl