Uniwersytet

Szanowni Państwo

Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

w związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, realizując obowiązek wynikający z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 ze zm.), zwracam się z prośbą o  przyjęcie i wdrożenie następujących zasad racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną:

  • wyłączanie oświetlenia przed opuszczeniem pomieszczeń i korzystanie z oświetlenia miejscowego;
  • wykorzystywanie w maksymalnym stopniu światła naturalnego;
  • ograniczenie używania oświetlenia w częściach wspólnych;
  • wyłączanie komputerów osobistych i innych urządzeń elektronicznych (w tym listew zasilających) po zakończeniu pracy;
  • racjonalne korzystanie z urządzeń AGD;
  • rezygnacja z korzystania ze zbędnych urządzeń elektrycznych, takich jak podgrzewacze powietrza;
  • racjonalne ustawianie temperatury w pomieszczeniach;
  • zakręcanie termostatów podczas wietrzenia pomieszczeń;
  • zakręcanie termostatów przed planowaną dłuższą przerwą w pracy (w tym przed weekendem);
  • niezasłanianie i niezastawianie urządzeń pomiarowych, grzewczych i chłodniczych.

Liczę na Państwa współpracę w tej ważnej sprawie. Jestem głęboko przekonany, że codzienny wysiłek każdego z Nas przyczyni się do optymalizacji zużycia nośników energii i korzystnie wpłynie na środowisko naturalne.

REKTOR

prof. dr hab. Mirosław Minkina